CNC Boren

CNC Boren komt in grote mate overeen met de bewerkingen van het CNC Frezen. Ook hier wordt het werkstuk vast opgespannen door middel van een vacuümtafel. De machine heeft dan de mogelijkheden om de bovenzijde van de plaat te boren, maar ook op de kopse kant (zijkant) van het plaatmateriaal kan geboord worden. Hierdoor kunnen allerlei verbinden gemaakt worden om onderdelen bijvoorbeeld aan elkaar te bevestigen. Voorbeelden hiervan zijn: deuvels, minifix en maxifix verbindingen.

Een andere bewerking van CNC boren is een rijboring. Een rijboring wordt vaak gebruikt om legplanken in een kast te verdelen, zodat deze op verschillende hoogtes geplaatst kan worden. Een rijboring kan door de machine met meerdere boren tegelijk gedaan worden (veelal met een hartafstand van 32 mm).

De machine die TDN gebruikt voor het CNC boren, beschikt over meer dan 25 boren, die allemaal een verschillende diameter kunnen hebben. Ook zijn er diverse boren die een bewerking op alle 4 kopse kanten van de plaat.

Doordat de bewerkingen op de machine meerdere keren op exact dezelfde manier gebeuren, wordt een zeer hoge mate van nauwkeurigheid verkregen. Tevens kan er door de machine op verschillende velden gewerkt worden, mits het werkstuk niet te groot is. Dit betekent dat wanneer de machine bezig is op veld 1 er al een werkstuk kan worden opgespannen op werkveld 2.

De meeste voorbeelden uit de praktijk zijn (keuken)kasten. Deze kunnen eventueel op locatie opgebouwd worden, waardoor transportruimte ook minimaal is.

Alle bovengenoemde bewerkingen zijn voordelen van het CNC boren.